ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 50 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч. до 21,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ – Архитектурен факултет, корпус А, 8-ми етаж , зала 806

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
доц.д-р арх. Боян Георгиев
гл.ас. арх. Замфир Хаджийски
Николай Михайлов

ТАКСА
230,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453; или (+359 2) 9635245 вътрешен 524

Вижте пълно описание на курса в сайта на УАСГ »

Информация за студенти, летен семестър 2015/2016 година »